OBVESTILO OBČANOM O ČISTILNI AKCIJI

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da smo predvidevali izvedbo čistilne akcije za v soboto 02.03.2013 od 8.00 -13.00 ure območju občine Šmartno ob Paki, ki jo zaradi vremenskih razmer odpovedujemo. Usmerjena bi bila na čiščenje brežin reke Pake, ki so katastrofalne po lanskih poplavah. Prestavljena je na kasnejše mesece. Termin bo javljen naknadno, seveda ko bodo vremenske razmere izvedbo dopuščale. Potekala bo spodnjih navodilih. Torej vse prostovoljce vabimo, da se nam pridružijo na zbirnih mestih, kjer bodo predsedniki vaških skupnosti ali njihovi namestniki posredovali navodila in razdelili vreče za smeti. Vse udeležence prosimo za primerno obleko, obutev in opremo. Zaključek akcije bo potekal od 13.00 ure dalje pri JZ Mladinski center. Opozarjamo, da se vsak udeleži čistilne akcije na lastno odgovornost, zato poskrbite za svojo varnost. Lokacije zbirnih mest po posamezni vaški skupnosti so prikazane v spodnji preglednici.

VAŠKA SKUPNOST PREDSEDNIK VS ZBIRNO MESTO   UDELEŽENCEV
GAVCE-VELIKI VRH JOŽE PUNGARTNIK BRUNARICA ŠRD
GORENJE MARJAN VERBIČ KULTURNI DOM GORENJE
MALI VRH MATIJA MOLNAR OVINEK POD DREVI
PAŠKA VAS JOŽE SLEMENŠEK GASILSKI DOM PAŠKA VAS
PODGORA DAMIJAN LOČIČNIK ČISTILNA NAPRAVA V PODGORI
REČICA OB PAKI BOJAN RAKUN PRI C1
SKORNO ŽIGA GORJUP EKOLOŠKI OTOK PRI GLASENČNIKU
SLATINA KLEMEN ZAPUŠEK GRUDNOV MOST
ŠMARTNO OB PAKI MIRAN IRMAN MERCATOR
VELIKI VRH-GAVCE DRAGO HRAMEC KRIŽIŠČE PRI ROMIHU

V skladu s 33. Členom Zakona o divjadi in lovstvu je do 1. marca (in po 2. avgustu) dovoljena tudi odstranitev zarasti ob vodnih koritih pod nadzorom in navodili Rečne nadzorne službe NIVO Celje d.d.. Priobalni lastniki zemljišč oziroma interesenti lahko pridobite kontaktne podatke nadzorne službe v občinski upravi (tel: 898 49 61).

 

Uprava občine Šmartno ob Paki


RSS