JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA ZAVODA OŠ BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki. Rok za oddajo predlogov je 15.01.2013.

JAVNI POZIV

Obrazec kandidature


RSS