Obvestilo KGZS vsem kmetijskim gospodarstvom

S strani KGZS smo prejeli opozorilo vsem kmetijskim gospodarstvom glede potreb in načina sporočanja višje sile (tudi suše) na ARSKTRP v primeru naravnih nesreč, v primeru vključenosti v KOP in OMD. Obvestilo ARSKTRP se nahaja v Obvestilo ARSKTRP – visja sila.

Sporočanje višje sile na ARSKTRP

Višjo silo v primeru suše je potrebno sporočiti:

–          če je zaradi suše prišlo na njivi do spremembe kulture (podrobnosti o tem, kdaj je potrebno to sporočiti Agenciji poglejte v priloženem navodilu),

–          če se na KMG ali planini (tudi za OMD) spremeni obtežba, ki pade pod dovoljeno pri posameznem podukrepu,

–          če bo KMG prisiljeno dokupovati večje količine močne krme, kot je dovoljeno pri posameznem podukrepu,

–          kupovanje krme s kmetij (neekološke in neintegrirane), ki niso predvidene pri posameznem podukrepu,

–          ostali primeri, kjer bi prišlo do neizpolnjevanja pogojev, ki so posledica suše.

Višjo silo zaradi suše agenciji sporočite v vseh mejnih primerih, če boste zaradi tega imeli težave pri izpolnjevanju pogojev KOP.  Ne pozabite na dokazila!

Za več informacij se obrnite na Izpostavo Velenje (ga. Lidija Diklič, 03 898 82 70)

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI


RSS