VARČEVANJE S PITNO VODO

»Komunalno podjetje Velenje obvešča vse uporabnike na območju Občine Šmartno ob Paki, da je zaradi pomanjkanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Pitno vodo iz javnega vodovoda Šmartno ob Paki je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oz. za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivamo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.

Komunalno podjetje Velenje prosi za razumevanje.«

 


RSS