CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI

V Velenjuje 20.3.2012 pri pooblačenemu koordinatorju operacije KOHEZIJSKEGA PROJEKTA »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« v imenu treh občin investitork (Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki) potekalo javno odpiranje ponudb, in sicer za izbor izvajalcev del za gradnjo:

 

–       Sklop I: Vodovodno omrežje ter;

–       Sklop II: Hidravlična analiza in daljinski nadzor.

 

Na javni razpis, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil 29.12.2011, številka objave JN14856/2011, so prispele za Sklop I štiri ponudbe in za Sklop II ena ponudba. Strokovna komisija bo ob opazovanju Ministrstva za kmetijstvo in okolje – MKO – posredniško telo,Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo– MGRT – organ upravljanja, izvedla pregled ponudb, vrednotenje in predlagala izbor izvajalcev naročniku, ki je strokovno komisijo za odpiranje in ocenjevanje ponudb imenoval in je bila na samem javnem odpiranju tudi predstavljena. 

Ponudbene vrednosti vseh prispelih ponudb so bile nižje od ocenjenih vrednosti.

 

Koordinator operacije:

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.

Odpiranje ponudb


RSS