Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Šmartno ob Paki ponovno objavlja razpis za prodajo stanovanja na naslovu Šmartno ob Paki 37.

Rok za oddajo ponudb je 13.04.2012 do 10.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 16.04.2012 ob 09.00 uri.

Občinska uprava

Javni razpis


RSS