ČISTILNA AKCIJA

V občini Šmartno ob Paki že vrsto let uspešno skrbimo za čisto okolje tako s svojimi aktivnostmi kot tudi v sodelovanju s koncesionarjem. Gre za program utečenih projektov, ki dajejo dobre rezultate. Med drugim imamo urejen svoj zbirni center, kjer se dvakrat v mesecu opravlja brezplačen prevzem in odvoz  odpadkov. Pred dvema letoma smo se pridružili vseslovenski čistilni akciji, ki pa  na našem območju ni dala rezultatov, kakršne smo pričakovali in kakršne dosegamo sami. Predvsem zato, ker ni bila dovolj učinkovito koordinirana, ker je preveč administrativnih postopkov zaviralo in tudi podražilo akcijo in ker smo v izvajanju skupnih odvozov ostali brez zadostnega števila kontejnerjev. Kljub temu smo tudi v minulem letu, zaradi pričakovane kontinuitete, načrtovali sodelovanje v tovrstni vseslovenski akcij, vendar je nismo dočakali.

Seveda akciji ne nasprotujemo, zato zavračamo vse očitke na račun naše domnevne nepripravljenosti, da sodelujemo v njej. Na osnovi preteklih izkušenj pa se bomo čiščenja lotili tako, kot vemo, in kot smo to počeli že mnogo let prej. Čistili bomo tam in tisto, kar je najbolj potrebno. O tem smo dvakrat govorili  tudi na občinskem svetu, kjer so se svetniki strinjali z našo akcijo, o tem smo preko medijev obvestili naše občane in širšo javnost. Osrednji del akcije bo potekal v soboto, 31. marca, kar ni naključje, saj sovpada z dnevom »Ura za zemljo,« ki letos poteka pod geslom »Če boš ti, bom tudi jaz.« Zdravemu in čistemu okolju bomo torej posvetili cel dan, že danes pa se s tem ukvarjajo naši osnovnošolci, ki smo jim priskrbeli rokavice in vrečke. Vsekakor pa velja, da skrb za čisto in zdravo okolje ostaja naša prednostna razvojna naloga, ki ji bomo še naprej namenjali vso potrebno pozornost za doseganje kar najboljših rezultatov.

 23. 03. 2012

Župan občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek


RSS