Obvestilo o uveljavitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče in roku za oddajo zahtevkov upravičencem do nadomestila do 31. marca 2012

Z 2.12.2011 je začela veljati Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, ki določa tudi območja zajetij in notranja območja znotraj vodovarstvenega območja (v nadaljevanju VVO). Več o mejah VVO, ukrepih, prepovedih in omejitvah za rabo vode, gradnjo, v zvezi z ravnanjem z zemljišči, drugimi zahtevami in omejitvami, nadzoru in kazenskimi določbami najdete na naslednji povezavi . Seznam zemljiških parcel, ki so na VVO je v prilogi 2 zgoraj navedene Uredbe in dosegljiv na naslednji povezavi.

Na podlagi zgoraj navedene Uredbe o VVO je bila decembra lani sprejeta  Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (povezava), ki določa vrste ukrepov, za katere se lahko izplačajo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Nadomestila se izplačajo na najožjih VVO upravičencem do nadomestila (na podlagi 4. člena omenjene Uredbe), ki vsako leto od 31. januarja do 31. marca podajo zahtevek na tem  obrazcu  iz Priloge 2 navedene Uredbe pri zavezancu ( izvajalec javne službe-za Občino Šmartno ob Paki je Komunalno podjetje Velenje).

Vsa dodatna pojasnila so dosegljiva na upravi občine in na KGZS-Zavod Celje (povezava).


RSS