Javna razprava o predlogu proračuna za leto 2012

Na 9. redni seji občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki je bil soglasno s 13 glasovi za sprejet naslednji

89. SKLEP

Sprejme in potrdi se Predlog proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2012 v tej meri, da se pošlje v javno obravnavo do 10.01.2012.

Predlog proračuna bo v javni razpravi do 10.1.2012. V tem obdobju je v času uradnih ur predlog proračuna na razpolago za vpogled v prostorih občine. Pripombe in predlogi občanov se pisno vlagajo k predlogu proračuna v prostorih občinske uprave, ki je na vpogled v hodniku prostorov občinske uprave.

Predlog proračuna s prilogami je na razpolago v elektronski obliki na spodnjih povezavah. Potrditev je potrebna v dveh oknih.

Splošni del proračuna-objava

 II. Posebni del proračuna-objava

Načrt razvojnih programov2012-svet

Proračun p-odlok 2012

 


RSS