Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje  kandidatov za člana sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Velenje. Rok za oddajo kandidatur je 15.12.2011 na občinski upravi Občine Šmartno ob Paki.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JAVNI POZIV

Obrazec za kandidaturo


RSS