ODREDBO O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V ČASU VOLILNE KAMPANJE OB PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

O D R E D B O O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V ČASU VOLILNE KAMPANJE OB PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR


RSS