Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2011

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana in Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki

objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LETU 2011.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2011

Rok za oddajo vloge je do vključno 20.07.2011.

vloga


RSS