JAVNO NAROČILO “Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2011-2014

Občina Šmartno ob Paki razpisuje na podlagi Zakona o javnem naročanju  (ZJN-2, Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) javno naročilo

“Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2011-2014”

razpisna dokumentacija

cenik-priloga 1

Popis del- obrazec 2

karta

Sklep o spremembi datuma odpiranja ponudb

Rok za oddajo ponudb je 26.07.2011 do 10.00 ure.

Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika


RSS