OBVESTILO PUP SAUBERMACHER

Informacija glede opravljanja JGS RO po 4.5.2020,  pod pogojem, da se vmes ne bodo zaostrili ukrepi s strani vlade RS.

  1. ZBIRNI CENTER

Zbirni mesti v Šoštanju in Šmartnem ob Paki sta do nadaljnjega zaprti.

Zbirni center Velenja (ZC) je za fizične osebe od 4.5.2020 odprt od ponedeljka do petka od 8-18h, v soboto od 8-12h, dan pred praznikom do 14h.

V ZC je vstop možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher, ki jo prislonite na stekleno površino kontejnerja vhodne kontrole, da lahko z optično napravo preberemo kodo plačnika. V primeru oddaje plačljivih odpadkov (recimo gradbenih odpadkov) je potreben ob zaključku oddaje odpadkov še podpisati tehtalni list.

Vstop v ZC  imajo fizične osebe z osebnim vozilom oz. z osebnim vozilom s prikolico. Zaradi preprečitve širjenja virusa Covid-19, mora vsak, ki vstopa v ZC nositi svojo zaščitno masko, rokavice in pisalo v primeru podpisa spremne dokumentacije.

Občani si morajo odpadke že doma pripraviti tako, da poteka razvrščanje v ZC nemoteno in čim hitreje.

Občani v ZC sami razvrstijo odpadke v za to namenjene zabojnike/kesone.

Delavci v ZC so jim lahko v pomoč glede svetovanja pri razvrščanju odpadkov.

 Na območju oddaje odpadkov sta lahko največ dve (2) stranki.

 V primeru, da stranka nima položnice, ne more vstopiti v ZC.

 V ZC lahko vstopajo le zdrave osebe.

 

  1. ZBIRALNICE IN ZABOJNIKI ZA LOČENE FRAKCIJE

Vse ločene frakcije (embalažo, biološke in mešane komunalne odpadke) prepuščate v zabojnikih, na prevzemnem mestu oz. zbiralnici, kjer odvoz poteka po predvidenem koledarju odvoza komunalnih odpadkov. Zbiralnice so namenjene zbiranju ločeno pripravljene embalaže. V zbiralnice  je prepovedano odlagati kosovne, nevarne, gradbene in ostale neprimerne odpadke.

 

  1. AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

V mesecu maju bo potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Ostanki nevarne snovi morajo ostati v originalni embalaži.

Nevarni odpadki so : ostanki jedilnega olja, motorna olja, barve, laki, lepila, umetne smole, topila, kisline, baze, fotokemikalije, pesticidi, fungicidi, biocidi, čistilna,  pralna in kozmetična sredstva, zdravila, baterije in akumulatorji, infekcijski material, fluorescentne cevi, živosrebrni termometri.

 Lokacije:

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
VAŠKA SKUPNOST-lokacija DATUM DAN URA LOKACIJA
VS Podgora,VS Rečica ob Paki 11.05.2020 PON od 15. do 16. ure pri sušilnici v Rečici ob Paki
VS Paška vas 11.05.2020 PON od 17. do 18. ure pri Gasilskem domu Paška vas
VS Šmartno ob Paki 12.05.2020 TOR od 15. do 16. ure pri pokopališču Šmartno ob Paki

 Za lastno zaščito je potrebno nositi masko.

 

 

  1. ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV NA NAROČILNICO OZ. NAROČILO KESONA

 V mesecu maju sprejemamo naročila za odvoz kosovnih odpadkov na naročilnico (velja za hiše) in sicer za količino do 2m3 odpadkov oz. naročilo dodatnega plačljivega kesona. Obrazca sta za naročilo odvoza kosovnih odpadkov  sta objavljena na spletni strani www.pup-saubermacher.si  

 Med kosovne odpadke ne sodi zeleni obrez, gradbeni odpadki in nevarni odpadki.

Občani, ki pripravljajo kosovne odpadke, naj le-te pripravljajo v rokavicah, zato da je čim manjša možnost prenosa virusa.

 Odvoz kosovnih odpadkov v blokovni gradnji že poteka in sicer od 20.4.2020. Naročila pripravljajo upravniki blokovne gradnje.

 Naročilnico je potrebno  izpolniti in podpisati ter poslati na podjetje@pup-saubermacher.si

 

  1. UPRAVA PUP-SAUBERMACHER

Uprava PUP-Saubermacher, Koroška cesta 46, Velenje,  je še vedno zaprta. Zaposleni smo vam na voljo na tel. številki 03-896-87-11 (hiše, podjetja), 03-896-87-18 (bloki) oz.

051-244-521 in na e naslovu podjetje@pup-saubermacher.si

Zgoraj pred vhodnimi vrati je poštni nabiralnik, kjer se lahko odda lahko dokumentacija.  V primeru prevzema vreč za odpadke in embalažo, je potrebno prej poklicati, da jih pripravimo pri zg. vhodu. V primeru, da res ne gre drugače lahko dogovorimo uro vstopa v upravo, vendar je ob tem potrebna osebna zaščita (maska). Za ostale preventivne ukrepe poskrbi PUP-Saubermacher.

 Spremljajte spletno stran www.pup-saubermacher.si

Ostanite zdravi.

 Uprava PUP-Saubermacher

 

 


RSS