Omejitev gibanja

Objavljamo 15.4.2020 sprejet odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin na naslednji povezavi: Odlok 15.4.2020


RSS