Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o ustanovitvi služnostnih pravic na zemljiščih, ki so v lasti občine. Več v prilogi .


RSS