Vpis novincev v vrtec za šol. l. 2020/21

Spoštovani!

Vpis novincev v vrtec za šolsko leto 2020/21 bo potekal od 14. 4. do 24. 4. 2020, in sicer:

  • po elektronski pošti: vrtec.smartno@guest.arnes.si,
  • po pošti: Osnovna šola bratov Letonja Vrtec Sonček, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki (za vpis).

Izpolnjeno dokumentacijo, ki je na naslednji povezavi 

https://vrtecsmartno.splet.arnes.si/2020/04/07/vpis-novincev-v-vrtec-za-solsko-leto-202021/   vrnete po pošti  ali  jo pošljete po elektronski pošti do 24. 4. 2020.

Pred  začetkom uvajanja v Vrtec SONČEK mora biti otrok zdravstveno pregledan, potrdilo o zdravniškem pregledu boste oddali vzgojiteljici otroka ob pričetku obiskovanja vrtca. Poleg tega pa je potrebno vsaj 30 dni pred vključitvijo v program predšolske vzgoje na krajevno pristojni Center za socialno delo oddati Vlogo za znižanje plačila vrtca.

Otroci bodo sprejeti v vrtec s 1. septembrom oziroma po zaključku porodniškega dopusta, med šolskim letom pa v primeru, da so še prosta mesta.

Dodatne informacije o vpisu dobite po telefonu:

-pri pomočnici ravnatelja Bernardi Urleb (tel. št. 070 600 037),

-v tajništvu vrtca pri Poloni Miklavžina (tel. št. 041 430 116).


RSS