Obvestilo občanom

V naši občini na današnji dan po uradnih podatkih nimamo  nobenega okuženega občana. Zasluge za to imate občani, ki spoštujete sprejete državne ukrepe in s tem skrbite za svoje zdravje in predvsem za zdravje bolj ogroženih skupin občanov. Aktivnosti v naši občini prilagajamo in izvajamo v skladu s sprejetimi ukrepi na ravni države, zato vas obveščam naslednje:

  • Zagotovili smo zaščitne maske za enkratno uporabo na javnih površinah, ki jih preko civilne zaščite delimo pred trgovino.
  • Civilna zaščita od 8.00 do 11.00 izvaja nadzor in kontrolo spoštovanja državnih uredb zaenkrat pred trgovino; po potrebi bodo prisotni po celi občini.
  • Za potrebe ranljivih skupin prebivalcev se lahko dobijo maske za enkratno uporabo na občini; načeloma jih prevzamejo predstavniki vaških skupnosti in posredujejo naprej.
  • Pobude za šivanje zaščitnih mask za samooskrbo podpiramo in se zahvaljujemo vsem, ki jih samoiniciativno izdelujejo, ne moremo pa zagotoviti enotne izdelave in materiala za območje celotne občine; lahko pa zagotovimo material za izdelavo mask za enkratno uporabo, več na https://www.seti.si/zascitne-maske.
  • Še naprej bomo izvajali ukrepe in zagotavljali zaščitna sredstva v skladu s priporočili in usmeritvami regijskega štaba CZ po prioritetah, zaščitna sredstva prejeta s strani regijskega štaba so takoj predana v uporabo ciljnim skupinam.
  • Občina Polzela je izdala Odredbo, s katero so sprehodi in druženja na Gori Oljki prepovedana.  Občane opozarjamo, da vrh Gore Oljke pripada Občini Polzela in da s svojim obiskom neposredno kršijo občinsko in državno uredbo,
  • Delovni časi trgovine, pošte, lekarne, pekarne in kmetijske zadruge so nespremenjeni od zadnjega sporočila.
  • Vse informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov in drugih nujnih zadevah so dosegljive na tel. št. 03 898 49 50 oziroma na e-naslovu obcina.smartno@siol.net .
  • Prosim vas, da po vseh svojih možnih kanalih obveščate svoje sokrajane o ukrepih in jih pozivate, da se ukrepov držijo in OSTANEJO DOMA.

RSS